KONTAKTPERSONA:

Emīls Gulbis SIA EG Light valdes loceklis
Tālrunis +371 27091689
E-pasts eglightlv@gmail.com

NORĒĶINU KONTS:

Banka A/S Swedbank
Kods HABALV22
Konta numurs LV34HABA0551050517102

UZŅĒMUMA REKVIZĪTI:

Nosaukums SIA “EG Light”
Reģ. nr. 40203297136
“Vijoles”, Lībagu pagasts, Talsu novads, Latvija, LV-3258

SIA “EG Light” noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projektā Nr. BIZIN-I-2021/382